Author Archives: Hania

ROLA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W SYSTEMIE KSZTAŁTOWANIA POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Posted on

Małgorzata Fituch: „Rola studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w systemie kształtowania polityki przestrzennej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (245), sierpień 2021


NOWA USTAWA DEWELOPERSKA PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA

Posted on

Katarzyna Babicka: „Nowa Ustawa Deweloperska podpisana przez Prezydenta”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (244), lipiec 2021


SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W DRODZE LICYTACJI ELEKTRONICZNEJ

Posted on

Katarzyna Sasiak: „Sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji elektronicznej”  19 lipca 2021 r.


PRIVATE RENTED SECTOR – MOBILNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ

Posted on

Anna Kowalczyk-Pogorzelska, Sonia Dworak: „Private Rented Sector – mobilność i elastyczność”  6 lipca 2021 r.


TAX SPOTLIGHT POLAND

Posted on

Tomasz Bielenik, Wojciech Langowski  Tax Spotlight Poland, 30 czerwca 2021 r.


NABYCIE W POLSCE NIERUCHOMOŚCI PRZEZ CUDZOZIEMCA A POBYT STAŁY

Posted on

dr Andrzej Kiedrzyn:  „Nabycie w Polsce nieruchomości przez cudzoziemca a pobyt stały”  25 czerwca 2021 r. 


ISTOTNE ODSTĄPIENIE OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU PO ZMIANACH PRAWA BUDOWLANEGO

Posted on

Tomasz Milewski: „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu po zmianach prawa budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (243), czerwiec 2021


ZAGOSPODAROWANIE NA CELE UŻYTKOWE ZABYTKU NIERUCHOMEGO WPISANEGO DO REJESTRU – WYMOGI PRAWNE

Posted on

dr Andrzej Kiedrzyn: „Zagospodarowanie na cele użytkowe zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru – wymogi prawne”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (242), maj 2021


CHARAKTER PRAWNY ŚWIADCZENIA WYKONAWCY W UMOWIE O ROBOTY BUDOWLANE

Posted on

Jakub Jasiński: „Charakter prawny świadczenia wykonawcy w umowie o roboty budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (241), kwiecień 2021


ZMIANY DOTYCZĄCE WYMOGÓW FORMALNYCH WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ ORAZ DOKUMENTACJI NIEZBĘDNEJ DO UZYSKANIA POZWOLENIA NA BUDOWĘ-NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO Z DNIA 10 GRUDNIA 2020 R.

Posted on

Michał Matak: „Zmiany dotyczące wymogów formalnych wniosku o pozwolenie na budowę oraz dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę-nowelizacja Prawa budowlanego z dnia 10 grudnia 2020 r.”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (240), marzec 2021


NOWE WARUNKI TECHNICZNE DOTYCZĄCE BUDOWY BUDYNKÓW – STANDARD WT 2021

Posted on

Jacek Choromański: „Nowe warunki techniczne dotyczące budowy budynków – Standard WT 2021”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (239), luty 2021


STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ ORAZ DECYZJI NA UŻYTKOWANIE PO NOWELIZACJI PRAWA BUDOWLANEGO

Posted on

Paweł Panek: „Stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę oraz decyzji na uzytkowanie po nowelizacji Prawa budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (238), styczeń 2021


NOWE PODATKI DOTYCZĄCE BRANŻY NIERUCHOMOŚCIOWEJ W 2021 ROKU

Posted on

Tomasz Bielenik: „Nowe podatki dotyczące branży nieruchomościowej w 2021 roku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (237), grudzień 2020


WAŻNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ W PROCESIE BUDOWLANYM

Posted on

Marta Pałyga: „Ważność decyzji o pozwoleniu na budowę w procesie budowlanym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (236), listopad 2020


LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ PO 19 WRZEŚNIA 2020 ROKU

Posted on

Jacek Choromański: „Legalizacja samowoli budowlanej po 19 wrzesnia 2020 roku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (235), październik 2020


NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – CZĘŚĆ II

Posted on

Anna Czajkowska: „Nowelizacja prawa budowlanego – część II”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (234), wrzesień 2020


NOWELIZACJA PRAWA BUDOWLANEGO – CZĘŚĆ I

Posted on

Anna Czajkowska: „Nowelizacja prawa budowlanego – część I”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (233), sierpień 2020


TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 – WSPARCIE FINANSOWE DLA DUŻYCH FIRM

Posted on

TARCZA ANTYKRYZYSOWA COVID-19 – WSPARCIE FINANSOWE DLA DUŻYCH FIRM – 10 lipca 2020


NOWELIZACJA PRAWA GEODEZYJNEGO

Posted on

Katarzyna Babicka: „Nowelizacja prawa geodezyjnego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (232), lipiec 2020


TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Posted on

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – 26 czerwca 2020


ZABYTEK W USTAWIE Z 7 LIPCA 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE

Posted on

dr Andrzej Kiedrzyn: „Zabytek w ustawie z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (231), czerwiec 2020


IV ETAP ODMRAŻANIA GOSPODARKI-ZNIESIENIE OGRANICZEŃ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Posted on

IV ETAP ODMRAŻANIA GOSPODARKI-ZNIESIENIE OGRANICZEŃ W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ – 29 maja 2020


FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI-WYSTĄPIENIE PRZYPADKU NARUSZENIA I NEGOCJACJE Z BANKIEM W CZASIE KORONAWIRUSA

Posted on

FINANSOWANIE NIERUCHOMOŚCI-WYSTĄPIENIE PRZYPADKU NARUSZENIA I NEGOCJACJE Z BANKIEM W CZASIE KORONAWIRUSA – 21 maja 2020


PRACA ZDALNA/TELEPRACA A RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH

Posted on

PRACA ZDALNA/TELEPRACA A RYNEK NIERUCHOMOŚCI BIUROWYCH – 18 maja 2020


WYGAŚNIĘCIE WZAJEMNYCH ZOBOWIĄZAŃ STRON UMOWY NAJMU-USTAWA O TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ Z DNIA 2 MARCA 2020

Posted on

Paweł Panek: „Wygaśnięcie wzajemnych zobowiązań stron umowy najmu – ustawa antykryzysowa z dnia 2 marca 2020”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (230), maj 2020 


ZAGROŻENIE NIEWYPŁACALNOŚCIĄ – RESTRUKTURYZACJA

Posted on

ZAGROŻENIE NIEWYPŁACALNOŚCIĄ – RESTRUKTURYZACJA  – 7 maja 2020


TARCZA FINANSOWA-COVID-19 SUBWENCJE FINANSOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

Posted on

TARCZA FINANSOWA-COVID-19  SUBWENCJE FINANSOWE DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚRENDICH FIRM – 4 maja 2020


FUNKCJONOWANIE GALERII HANDLOWYCH W POLSCE OD DNIA 4 MAJA 2020 ROKU

Posted on

FUNKCJONOWANIE GALERII HANDLOWYCH W POLSCE OD DNIA 4 MAJA 2020 ROKU – 4 maja 2020


WYBRANE UDOGODNIENIA PODATKOWE DLA WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW HANDLOWYCH

Posted on

WYBRANE UDOGODNIENIA PODATKOWE DLA WŁAŚCICIELI OBIEKTÓW HANDLOWYCH – 27 kwietnia 2020


TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY

Posted on

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0. – NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY – 21 kwietnia 2020


PRZEPISY TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ DOTYCZĄCE KOMERCYJNYCH UMÓW NAJMU

Posted on

PRZEPISY „TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ” DOTYCZĄCE KOMERCYJNYCH UMÓW NAJMU – 10 kwietnia 2020


Tarcza antykryzysowa

Posted on

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW – 3 kwietnia 2020


Wstrzymanie i zawieszenie terminów w stanie epidemii

Posted on

WSTRZYMANIE I ZAWIESZENIE TERMINÓW W STANIE EPIDEMII – 3 kwietnia 2020


TARCZA ANTYKRYZYSOWA – POMOC FINANSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Posted on

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – POMOC FINANSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – 1 kwietnia 2020


Tarcza – podatki

Posted on

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – ISTOTNE ULGI/UDOGODNIENIA PODATKOWE – 1 kwietnia 2020


ZAGROŻENIE NIEWYPŁACALNOŚCIĄ W ŚWIETLE ZAGROŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2

Posted on

ZAGROŻENIE NIEWYPŁACALNOŚCIĄ LUB NIEWYPŁACALNOŚĆ, RESTRUKTURYZACJA LUB UPADŁOŚĆ W ŚWIETLE ZAGROŻENIA WIRUSEM SARS-COV-2 – 26 marca 2020


NAJEM KOMERCYJNY W CZASIE KORONAWIRUSA

Posted on

NAJEM KOMERCYJNY W CZASIE KORONAWIRUSA – 20 marca 2020


KLAUZULA SIŁY WYŻSZEJ A KLAUZULA REBUS SIC STANTIBUS

Posted on

Małgorzata Fituch: „Klauzula siły wyższej a klauzula rebus sic stantibus”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (229), kwiecień 2020


Projekt nowej ustawy deweloperskiej

Posted on

Jacek Choromański: „Projekt nowej ustawy deweloperskiej – dodatkowe obowiązki deweloperów oraz silniejsza ochrona nabywców lokali mieszkalnych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (228), marzec 2020


Nowelizacja prawa budowlanego – legalizacja samowoli budowlanej

Posted on

Katarzyna Babicka:  „Nowelizacja prawa budowlanego – legalizacja samowoli budowlanej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (227), luty 2020


Uchwała krajobrazowa zbliża się do Warszawy

Posted on

Julia Resmer: „Uchwała krajobrazowa zbliża się do Warszawy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (226), styczeń 2020


Rok po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

Posted on

Anna Czajkowska: „Rok po przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (225), grudzień 2019


Nadzór autorski nad utworami architektonicznymi

Posted on

Tomasz Milewski:  „Nadzór autorski nad utworami architektonicznymi”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (224), listopad 2019


Ustawowe prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane – uwagi ogólne

Posted on

Karolina Figura: „Ustawowe prawo odstąpienia od umowy o roboty budowlane – uwagi ogólne”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (223), październik 2019


Zmiany w przepisach dotyczących kwestii ocen oddziaływania inwestycji na środowisko

Posted on

Małgorzata Fituch: „Zmiany w przepisach dotyczących kwestii ocen oddziaływania inwestycji na środowisko”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (222), wrzesień 2019


Wielkie zmiany w prawie budowlanym – omówienie najważniejszych założeń projektu nowelizacji

Posted on

Julia Resmer: „Wielkie zmiany w prawie budowlanym – omówienie najważniejszych założeń projektu nowelizacji”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (221), sierpień 2019


Budowa „domów” na terenie rodzinnych ogrodów działkowych

Posted on

Katarzyna Babicka: „Budowa 'domów’ na terenie rodzinnych ogrodów działkowych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (220), lipiec 2019


Małgorzata Fituch

Posted on

Małgorzata Fituch jest adwokatem w biurze Miller Canfield we Wrocławiu oraz członkiem Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia LL.M na University of South Wales w Wielkiej Brytanii. Uzyskała także certyfikat Francuskiego i Europejskiego Prawa Gospodarczego w ramach kursu organizowanego przez Université Paris Dauphine oraz Uniwersytet Wrocławski. […]


Magdalena Olkiewicz-Borkowska

Posted on

Magdalena Olkiewicz-Borkowska jest adwokatem w biurze firmy w Gdyni. W 2009 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  prowadzone pod indywidualnym kierownictwem prof. dr hab. Władysława Rozwadowskiego. W trakcie studiów uczestniczyła w Seminarium „American English for Students of Law” zorganizowanym przez YALE University w USA. Była stypendystką Chicago – Kent College of […]


dr hab. Justyna Regan (Balcarczyk)

Posted on

Dr hab. Justyna Regan (Balcarczyk) uzyskała w Polsce tytuł radcy prawnego oraz tytuł adwokata w stanie Illinois i jest starszym prawnikiem w biurze kancelarii w Chicago. Podróżując między Polską i USA jest związana z biurem we Wrocławiu i Chicago. Specjalizuje się w transakcjach międzynarodowych, doradzając klientom we wszystkich sprawach związanych z działalnością gospodarczą. W szczególności […]