Specjalizacje

Kancelaria Miller Canfield zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym związanym z nabywaniem, najmem lub dzierżawą oraz zagospodarowaniem nieruchomości. Dla naszych klientów w szczególności:

 

praktyka-arrow prowadzimy analizę stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
praktyka-arrow przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży nieruchomości, w tym umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i Skarbem Państwa,
praktyka-arrow nadzorujemy przebieg postępowań koniecznych do uzyskania pozwoleń i decyzji niezbędnych w procesie budowlanym,
praktyka-arrow przygotowujemy i opiniujemy umowy o roboty budowlane (z uwzględnieniem reguł FIDIC),
praktyka-arrow opracowujemy optymalne rozwiązania dotyczące nabywania nieruchomości przez podmioty gospodarcze z udziałem zagranicznym,
praktyka-arrow prowadzimy postępowania administracyjne z zakresu uzyskiwania zezwoleń na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców,
praktyka-arrow organizujemy proces nabywania nieruchomości przez powiernictwo, tworzymy struktury korporacyjne dedykowane transakcjom nabycia nieruchomości.