Specjalizacje

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną klientów w zakresie szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Wiedzę ekspertów z tej dziedziny wykorzystujemy zarówno przy tworzeniu rozwiązań kompleksowych dla firm aktywnych przede wszystkim w obszarze własności intelektualnej, jak i dla potrzeb rozwiązywania konkretnych zagadnień czy problemów z tej dziedziny w ramach projektów interdyscyplinarnych.

Nasz zespół przygotowany jest do podejmowania działań obejmujących w szczególności:

 

praktyka-arrow całościowe doradztwo dotyczące ochrony praw autorskich, patentowych, znaków towarowych i wzorów użytkowych
praktyka-arrow opracowywanie umów licencyjnych i innych porozumień w zakresie obrotu prawami własności intelektualnej
praktyka-arrow usługi doradcze w zakresie rejestracji praw własności przemysłowej na szczeblu krajowym i międzynarodowym (w tym również patentów europejskich)
praktyka-arrow porady w zakresie prawnoautorskich aspektów kampanii reklamowych
praktyka-arrow przygotowywanie audytów z zakresu praw własności intelektualnej dla potrzeb fuzji i przejęć
praktyka-arrow sądowa ochrona praw własności intelektualnej