Specjalizacje

Dbając kompleksowo o interesy swoich klientów, Kancelaria Miller Canfield zapewnia również analizę prawno-podatkową rozwiązań stosowanych w transakcjach planowanych i zawieranych w rozmaitych dziedzinach. Nasz zespół prawa podatkowego zajmuje się w szczególności:

 

praktyka-arrow sporządzaniem analiz prawnych dotyczących minimalizacji potencjalnych zobowiązań podatkowych związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych i podatkiem VAT,
praktyka-arrow tworzeniem struktur prawno-podatkowych umożliwiających obniżenie kosztów przeprowadzanych inwestycji,
praktyka-arrow świadczeniem obsługi prawnej w kwestiach podatkowych związanych z projektami prowadzonymi zarówno przez zespół prawników zajmujących się obrotem i zagospodarowaniem nieruchomości jak i zespół prawników zajmujących się problematyką fuzji i przejęć oraz umów zawieranych w obrocie gospodarczym
praktyka-arrow reprezentowaniem naszych klientów w postępowaniach podatkowych przed organami podatkowymi, włączając w to postępowania odwoławcze przed Izbą Skarbową oraz postępowania przed Sądami Administracyjnymi.

 

Posiadamy także doświadczenie w zakresie tworzenia wymaganej przez przepisy polskiego prawa podatkowego dokumentacji transakcji zawieranych między podmiotami powiązanymi oraz w obsłudze sporów wynikłych w tym zakresie pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi. Nasi eksperci z zespołu prawa podatkowego współpracują także z prawnikami specjalizującymi się w prawie pracy przy opracowywaniu optymalnych struktur zatrudnienia obcokrajowców w Polsce.