Specjalizacje

Doradzamy naszym klientom w tworzeniu, rozwijaniu i przekształcaniu systemów franczyzy i dystrybucji w Polsce, zgodnie z najnowszymi trendami w zakresie współpracy gospodarczej. Prowadzimy również kompleksową obsługę franczyzobiorców i dystrybutorów (dealerów). W powyższym zakresie:

praktyka-arrow przygotowujemy projekty umów franczyzy oraz pakietu franczyzowego, zawierającego w szczególności: warunki używania znaku towarowego i korzystania z prawa do firmy, know-how, wyliczenie usług dodatkowych świadczonych przez franczyzodawcę, wyliczenie opłat na rzecz franczyzdawcy,
praktyka-arrow opracowujemy kompletną dokumentację poszczególnych transakcji,
praktyka-arrow zapewniamy zgodność trybu funkcjonowania systemu franczyzowego z obowiązującymi przepisami prawa polskiego, prawa Unii Europejskiej oraz Europejskiego Kodeksu Etycznego Franchisingu oraz umowami międzynarodowymi,
praktyka-arrow przygotowujemy strategię współpracy franczyzowej w formie podręcznika operacyjnego dla franczyzobiorcy, zawierającego m.in. procedury zatrudniania pracowników, w szczególności wzory umów zobowiązujących do zaufania poufności, standardy produktów i usług oraz procedury reklamacyjne,
praktyka-arrow prowadzimy kompleksową obsługę franczyzobiorców, w tym poprzez uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń związanych z prowadzoną działalnością, przygotowanie projektów standardowych umów i procedur oraz reprezentację w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
praktyka-arrow przygotowujemy i opiniujemy umowy dystrybucji towarów, monitorujemy działalność delareów, w szczególności toczące się postępowania sądowe z ich udziałem, które mogą być przyczyną zgłoszenia roszczeń wobec naszych klientów.
praktyka-arrow zapewniamy rozwiązania w zakresie minimalizacji opodatkowania oraz ochrony praw własności przemysłowej w systemie franczyzowym.