Specjalizacje

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa bankowego, między innymi, w zakresie consumer finance, jak również usług finansowych, prawa dewizowego, usług związanych z papierami wartościowymi, instrumentami finansowymi, w tym także finansowanie projektów w kontekście obrotu nieruchomościami.

W szczególności, nasz zespół posiada doświadczenie w następujących dziedzinach:

 

praktyka-arrow tworzenie i nabywanie banków i innych instytucji finansowych;
praktyka-arrow postępowanie przez Komisją Nadzoru Bankowego;
praktyka-arrow pomoc przy tworzeniu struktury w obsłudze instrumentów prawno-finansowych (w tym zakresie faktoringu)
praktyka-arrow aspekty prawne outsourcingu, w tym również z zakresu IT;
praktyka-arrow regulacje dotyczące czynności bankowych z udziałem konsumentów;
praktyka-arrow struktury finansowe transakcji związanych z obrotem nieruchomościami;
praktyka-arrow aranżacje inwestycyjne oparte o strukturę project finance
praktyka-arrow struktura operacyjna banków i windykacja należności bankowych

 

Ponadto przygotowujemy i opiniujemy projekty umów dotyczące struktur finansowania inwestycji przez konsorcja prywatne oraz z udziałem banków a także zajmujemy się doradztwem z zakresu projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Specjalizujemy się w zagadnieniach związanych z finansowaniem inwestycji budowlanych oraz ich komercjalizacją. Opracowujemy koncepcje transakcji z uwzględnieniem aspektów podatkowych.