Specjalizacje

Zapewniamy doradztwo w zakresie wdrażania projektów związanych z infrastrukturą oraz ich prawnych aspektów ochrony środowiska, zwłaszcza w związku z inwestycjami komercyjnymi. W ramach tej specjalizacji prawnicy Kancelarii:

 

praktyka-arrow reprezentują klientów przed organami administracyjnymi w postępowaniach dotyczących wymogów ochrony środowiska,
praktyka-arrow udzielają pomocy w uzyskiwaniu pozwoleń zintegrowanych i sektorowych
praktyka-arrow doradzają na temat zagadnień odpowiedzialności za szkody wyrządzone środowisku oraz przepisów dotyczących gospodarki odpadami.

 

Wykorzystujemy doświadczenia zdobyte przy obsłudze procesów inwestycyjnych (budowa centrów handlowych, obiektów użyteczności publicznej) a także procesów restrukturyzacyjnych zakładów utylizacji odpadów i przedsiębiorstw dystrybucji wody i gospodarki ściekami.

 

Doradzamy naszym klientom w sprawach doboru odpowiedniego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych – takich jak programy współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, emisje obligacji (w tym obligacji przychodowych), sekurytyzacja wierzytelności, finansowanie ze źródeł Unii Europejskiej (w tym funduszy ISPA i Funduszu Spójności) oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.