Specjalizacje

Oferujemy kompleksową pomoc prawną w dziedzinie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Polsce. Nasz doświadczony zespół zajmujący się problematyką prawa pracy świadczy usługi prawne dotyczące przepisów polskiego prawa pracy przy uwzględnieniu uregulowań prawa wspólnotowego oraz specyficznych potrzeb naszych klientów, w tym międzynarodowych korporacji.

Nasi prawnicy zapewniają klientom stałą i doraźną pomoc prawną we wszystkich kwestiach z zakresu prawa pracy, obejmujących między innymi następujące zagadnienia:

 

praktyka-arrow umowy o pracę i kontrakty menedżerskie
praktyka-arrow umowy o zakazie konkurencji
praktyka-arrow układy zbiorowe, pakty socjalne, regulaminy i inne przepisy dotyczące zatrudnienia
praktyka-arrow przekształcanie przedsiębiorstw, w tym wszystkie zagadnienia dotyczące zatrudnienia w przedsiębiorstwach łączących się, przejmowanych i przekształcanych
praktyka-arrow rozwiązywanie umów o pracę
praktyka-arrow opinie prawne i ekspertyzy z zakresu prawa pracy
praktyka-arrow negocjacje zbiorowe
praktyka-arrow spory z pracodawcą, w tym prowadzenie spraw przed sądem pracy
praktyka-arrow zezwolenia na zatrudnienie cudzoziemców w Polsce
praktyka-arrow świadczenia pracownicze, pracownicze programy wynagrodzeń (stock option plans) i programy emerytalne
praktyka-arrow regulacje międzynarodowego prawa pracy i prawa podatkowego

 

Zespół zajmujący się prawem pracy świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących warunków zatrudnienia, administracji i polityki kadrowej korzystnej z podatkowego punktu widzenia. Nasi prawnicy mają także duże doświadczenie w kwestiach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców i uzyskiwaniem zezwoleń na pracę dla kadry kierowniczej zatrudnianej przez naszych klientów. Udzielamy pomocy niezbędnej do utrzymania dobrych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikami.

Kancelaria Miller Canfield jest także jedynym w Polsce członkiem międzynarodowego stowarzyszenia Employment Law Alliance, zrzeszającego uznane firmy prawnicze zajmujące się problematyką prawa pracy (www.ELA.law).