Specjalizacje

Zespół prawników naszej kancelarii posiada doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej w zakresie prawa konkurencji, zarówno polskiego, jak i wspólnotowego. Nie tylko opiniujemy rozwiązania stosowane przez naszych klientów pod kątem zgodności z prawem konkurencji, lecz również zajmujemy się problematyką aktów nieuczciwej konkurencji i prowadzimy monitoring zgodności z prawem ochrony konkurencji wzorców umów stosowanych przez naszych klientów. W szczególności nasze usługi dotyczą następujących kwestii:

 

praktyka-arrow zgłoszenia koncentracji do organów ochrony konkurencji i analiza zastosowania obowiązku zgłoszenia koncentracji co do poszczególnych transakcji,
praktyka-arrow analiza modeli dystrybucji w kontekście prawa konkurencji, w tym w szczególności umów dealerskich, franchisingowych i dystrybucyjnych,
praktyka-arrow postępowania antymopolowe przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
praktyka-arrow ocena rozwiązań handlowych i promocji pod kątem praktyk ograniczających konkurencję i nadużycia pozycji dominującej, w tym ocena systemów rabatowych;
praktyka-arrow dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa konkurencji,
praktyka-arrow kontrola wzorców umów pod kątem ochrony konsumentów (umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i umowy zawierane na odległość),
praktyka-arrow odpowiedzialność za produkt (gwarancja, rękojmia, niezgodność towaru z umową, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny),
praktyka-arrow reklama i marketing w kontekście ustawy o zapobieganiu nieuczciwej konkurencji.