Specjalizacje

Prowadzimy bieżącą obsługę spółek handlowych, doradzamy w zakresie kontraktów zawieranych w obrocie gospodarczym, w tym również dotyczących złożonych lub innowacyjnych rodzajów transakcji i działalności gospodarczej; uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy kontrahentami polskimi i zagranicznymi. 

W szczególności świadczymy usługi w następującym zakresie:

 

praktyka-arrow zakładanie i pełna rejestracja spółek handlowych,
praktyka-arrow organizowanie i prowadzenie zgromadzeń udziałowców/akcjonariuszy oraz posiedzeń rad nadzorczych,
praktyka-arrow opracowanie i opiniowanie regulaminów wewnętrznych wymaganych prawem bądź zasadami corporate governance,
praktyka-arrow opracowywanie umów pomiędzy udziałowcami (shareholders’ agreements),
praktyka-arrow zakładanie oddziałów i przedstawicielstw firm zagranicznych,
praktyka-arrow przygotowywanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym (krajowym i międzynarodowym),
praktyka-arrow likwidacja spółek,
praktyka-arrow reprezentowanie wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.