Specjalizacje

Opiniujemy rozwiązania dotyczące wykorzystania danych osobowych konsumentów przez podmioty gospodarcze, z uwzględnieniem kwestii dotyczących transgranicznego przetwarzania danych osobowych oraz specyfiki poszczególnych branż (m.in. sprzedaż dóbr konsumpcyjnych).

Doświadczenia naszego zespołu obejmują między innymi:

 

praktyka-arrow doradztwo w zakresie problematyki przetwarzania danych dla celów długofalowych kampanii marketingowych (banki, nadawcy telewizyjni, operatorzy internetowi)
praktyka-arrow opiniowanie korporacyjnych programów przetwarzania danych osobowych, rejestrowanie zbiorów danych
praktyka-arrow analizy przetwarzania danych osobowych w ramach korporacji o zasięgu europejskim i światowym (w tym z zastosowaniem Safe Harbour Rules)
praktyka-arrow problematykę prawno-technologicznych aspektów ochrony danych osobowych w Internecie
praktyka-arrow reprezentację w postępowaniach przed Głównym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi