Author Archives: Grupa Pio24

CROWDFUNDING – NADCHODZI DEMOKRATYZACJA INWESTOWANIA, 11 lutego 2022

Posted on

Sektor usług crowdfundingowych jest jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się obszarów rynku finansowego w skali globalnej, w tym również w Polsce. Zainteresowanie tą formą finansowania rośnie z roku na rok, powodując, że wyniki kolejnych lat są krotnością wyników lat ubiegłych. Wielkość globalnego rynku crowdfundingu ocenia się na ok 12,27 miliardów USD (prognoza na 2027 r. […]


Polish Law Review Nr 1/2019

Posted on

Polish Law Review Nr 1/2019 DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019 MONITORING PRACOWNIKÓW – MONITORING WIZYJNY W ZAKŁADZIE PRACY, MONITORING SŁUŻBOWY POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ INNE FORMY MONITORINGU PRACOWNIKÓW ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 2019 DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO INTERPRETACJE PODATKOWE I ICH FUNKCJA GWARANCYJNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKÓW ZA NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ OCHRONA […]


Decyzja środowiskowa w procesie inwestycyjnym – zagadnienia ogólne oraz planowane zmiany przepisów

Posted on

Małgorzata Fituch: „Decyzja środowiskowa w procesie inwestycyjnym – zagadnienia ogólne oraz planowane zmiany przepisów” PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (219), czerwiec 2019


Planowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Obrót nieruchomościami rolnymi ma być łatwiejszy

Posted on

Jacek Choromański: „Planowane zmiany w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Obrót nieruchomościami rolnymi ma być łatwiejszy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (218), maj 2019


Służebność drogi koniecznej – zagadnienia ogólne oraz wpływ zmian w przepisach o użytkowaniu wieczystym

Posted on

Katarzyna Babicka: „Służebność drogi koniecznej – zagadnienia ogólne oraz wpływ zmian w przepisach o użytkowaniu wieczystym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (217), kwiecień 2019


Wymeldowanie w trybie administracyjnym

Posted on

Izabela Bartman: „Wymeldowanie w trybie administracyjnym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (216), marzec 2019


Zasiedzenie służebności przesyłu jako instrument obrony procesowej przedsiębiorstw przesyłowych przed roszczeniem negatoryjnym – wybrane zagadnienia

Posted on

Karolina Figura: „Zasiedzenie służebności przesyłu jako instrument obrony procesowej przedsiębiorstw przesyłowych przed roszczeniem negatoryjnym – wybrane zagadnienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (215), luty 2019


Zmiany w zwrotach wywłaszczeniowych nieruchomości

Posted on

Julia Kulikowska: „Zmiany w zwrotach wywłaszczeniowych nieruchomości”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (214), styczeń 2019


Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia

Posted on

Tomasz Milewski: „Przeniesienie praw i obowiązków ze zgłoszenia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (213), grudzień 2018


F.I.N.N., czyli REIT po polsku

Posted on

Julia Kulikowska: ” F.I.N.N., czyli REIT po polsku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (211), październik 2018


Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane – zmiany w liczeniu terminów

Posted on

Katarzyna Sasiak: „Przedawnienie roszczeń z umowy o roboty budowlane – zmiany w liczeniu terminów”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (210), wrzesień 2018


Odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o roboty budowlane

Posted on

Joanna Szypniewska: „Odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy w umowie o roboty budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (209), sierpień 2018


Partnerstwo publiczno-prywatne. Cieszy uwzględnienie postulatów, ale rozczarowuje tempo ich wprowadzenia

Posted on

Marcin Żak: „Partnerstwo publiczno-prywatne. Cieszy uwzględnienie postulatów, ale rozczarowuje tempo ich wprowadzenia” Rzeczpospolita, 24 lipca 2018


Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii

Posted on

Małgorzata Fituch: „Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (208), lipiec 2018


Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości w zakresie zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do budynku

Posted on

Izabela Bartman: „Obowiązki właścicieli, użytkowników wieczystych lub zarządców nieruchomości w zakresie zapewnienia przedsiębiorcom telekomunikacyjnym dostępu do budynku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (207), czerwiec 2018


Zabudowa w sąsiedztwie linii kolejowej

Posted on

Bartosz Kopik: „Zabudowa w sąsiedztwie linii kolejowej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (206), maj 2018


Udział podwykonawcy robót budowlanych w zamówieniu publicznym. Część II – wykonanie zamówienia

Posted on

Marcin Żak: „Udział podwykonawcy robót budowlanych w zamówieniu publicznym. Część II – wykonanie zamówienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (205), kwiecień 2018


Udział podwykonawców robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Część I – postępowanie o udzielenie zamówienia

Posted on

Marcin Żak:  „Udział podwykonawców robót budowlanych w zamówieniach publicznych. Część I – postępowanie o udzielenie zamówienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (204), marzec 2018


Propozycje zmian w ustawie deweloperskiej

Posted on

Julia Kulikowska: „Propozycje zmian w ustawie deweloperskiej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (203), luty 2018


Nieistotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego

Posted on

Małgorzata Fituch: „Nieistotna zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (202), styczeń 2018


Polish Law Review Nr 1/2018

Posted on

Polish Law Review Nr 1/2018 ZMIANY W PRZEPISACH O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM – POSTĘPUJĄCA TELEINFORMATYZACJA ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU DLA TWÓRCÓW NOWE PRZEPISY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU UŁATWIENIA W ZAKRESIE PRZENOSZENIA CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA JAK BEZPIECZNIE ROZWIĄZAĆ STOSUNEK PRACY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU NOWE MOŻLIWOŚCI WZRUSZANIA PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ […]


Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Posted on

Grzegorz Żebrowski: „Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (201), grudzień 2017


Charakter i znaczenie odbioru robot budowlanych

Posted on

Magdalena Pilarska: „Charakter i znaczenie odbioru robot budowlanych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (200), listopad 2017


Usuwanie drzew i krzewów w świetle nowych przepisów

Posted on

Małgorzata Fituch: „Usuwanie drzew i krzewów w świetle nowych przepisów”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (199), październik 2017


Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego

Posted on

Tomasz Milewski: „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego w świetle nowelizacji Prawa budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (198), wrzesień 2017


Dopuszczalny zakres zmian pozwolenia na budowę

Posted on

Julia Kulikowska: „Dopuszczalny zakres zmian pozwolenia na budowę”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (197), sierpień 2017


Solidarna odpowiedzialność inwestora – nowe zasady

Posted on

Marcin Żak: „Solidarna odpowiedzialność inwestora – nowe zasady”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (196), lipiec 2017


Polish Law Review Nr 2/2017

Posted on

Polish Law Review Nr 2/2017 WSTĘP POJĘCIE DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z RODO ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM WEDŁUG RODO ANALIZA RYZYKA NA GRUNCIE RODO NARUSZENIE PRZEPISÓW ZAWARTYCH W RODO ORAZ ZWIĄZANE Z TYM REPERKUSJE FINANSOWE TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH


Najważniejsze założenia reformy uwłaszczenia użytkowników wieczystych

Posted on

Julia Kulikowska: „Najważniejsze założenia reformy uwłaszczenia użytkowników wieczystych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (195), czerwiec 2017


Wybrane zagadnienia związane ze wstrzymaniem prowadzonych robót budowlanych przez organ nadzoru budowlanego

Posted on

Krzysztof Kałłaur: „Wybrane zagadnienia związane ze wstrzymaniem prowadzonych robót budowlanych przez organ nadzoru budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (194), maj 2017


Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy

Posted on

Bartosz Kopik: „Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej inwestora i wykonawcy za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (193), kwiecień 2017


Kodeks urbanistyczno-budowlany po konsultacjach społecznych

Posted on

Małgorzata Fituch: „Kodeks urbanistyczno-budowlany po konsultacjach społecznych”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (192), marzec 2017


Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym

Posted on

Błażej Borowiec: „Wyroby budowlane wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (191), luty 2017


Zmiany w ustawie Prawo budowlane

Posted on

Grzegorz Żebrowski: „Zmiany w ustawie Prawo budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (190), styczeń 2017


Polish Law Review Nr 1/2017

Posted on

Polish Law Review Nr 1/2017 NOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG OBOWIĄZEK DOKONYWANIA FIRMOWYCH PŁATNOŚCI POWYŻEJ 15.000 ZŁ ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKU BANKOWEGO PODEJMOWANIE UCHWAŁ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ USTAWA O POZASĄDOWYM ROZSTRZYGANIU SPORÓW KONSUMENCKICH NOWE ZASADY MODYFIKACJI UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE ODPOWIEDZIALNOŚC PRACOWNIKA ZA SZKODY […]


Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego

Posted on

Tomasz Milewski: „Istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (189), grudzień 2016


Projektowane zmiany w użytkowaniu wieczystym

Posted on

Anna Kowalczyk-Pogorzelska: „Projektowane zmiany w użytkowaniu wieczystym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (188), listopad 2016


Ustawa krajobrazowa, czyli jak miasta będa walczyć z reklamami

Posted on

Magdalena Pilarska: „Ustawa krajobrazowa, czyli jak miasta będa walczyć z reklamami”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (187), październik 2016


Mała ustawa reprywatyzacyjna – analiza regulacji

Posted on

Julia Kulikowska: „Mała ustawa reprywatyzacyjna – analiza regulacji”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (186), wrzesień 2016


Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Posted on

Błażej Borowiec: „Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (185), sierpień 2016


Ustawa o rewitalizacji – wybrane aspekty

Posted on

Wojciech Langowski: „Ustawa o rewitalizacji – wybrane aspekty”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (184), lipiec 2016


Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi

Posted on

Bartosz Kopik: „Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (183), czerwiec 2016


Wybrane zagadnienia praktyczne związane z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę

Posted on

Emilia May: „Wybrane zagadnienia praktyczne związane z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (182), maj 2016


Ustalanie warunków zabudowy w przypadku gruntu leśnego – wybrane zagadnienia

Posted on

Krzysztof Kałłaur: „Ustalanie warunków zabudowy w przypadku gruntu leśnego – wybrane zagadnienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (181), kwiecień 2016


Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – najnowsze orzecznictwo

Posted on

Marcin Żak: „Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – najnowsze orzecznictwo”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (180), marzec 2016


Roszczenie o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności

Posted on

Karolina Figura: „Roszczenie o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (179), luty 2016


The missing link in Polish real estate

Posted on

Piotr Rusin: “The missing link in Polish real estate”  Poland Today, No. 12, January 2016 (Tylko w wersji angielskiej)


Procedury poprzedzające przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrola właściwego organu

Posted on

Błażej Borowiec: „Procedury poprzedzające przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrola właściwego organu”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (178), styczeń 2016


Polish Law Review Nr 1/2016

Posted on

Polish Law Review Nr 1/2016 FORMA DOKUMENTOWA – NOWA FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ODLICZENIE DAROWIZNY W KONTEKŚCIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM ZA NARUSZENIE ZAKAZU ZAWIERANIA POROZUMIEŃ ANTYKONKURENCYJNYCH NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY – ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA WYZNACZA ZNAJOMOŚĆ UMOWY Z […]


Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Posted on

Grzegorz Żebrowski: „Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (177), grudzień 2015