Newsletter

Polish Law Review Nr 1/2017

  • NOWE UREGULOWANIA DOTYCZĄCE DELEGOWANIA PRACOWNIKÓW W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG
  • OBOWIĄZEK DOKONYWANIA FIRMOWYCH PŁATNOŚCI POWYŻEJ 15.000 ZŁ ZA POŚREDNICTWEM RACHUNKU BANKOWEGO
  • PODEJMOWANIE UCHWAŁ ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ ZA POMOCĄ ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ
  • USTAWA O POZASĄDOWYM ROZSTRZYGANIU SPORÓW KONSUMENCKICH
  • NOWE ZASADY MODYFIKACJI UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
  • ODPOWIEDZIALNOŚC PRACOWNIKA ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRACODAWCY
  • PROJEKT USTAWY O SPÓŁKACH RYNKU WYNAJMU NIERUCHOMOŚCI
  • UBEZPIECZENIE D&O JAKO FORMA ZABEZPIECZENIA INTERESÓW KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ ORAZ SPÓŁKI
  • REWOLUCJA W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
  • ZATRUDNIENIE JEDYNEGO WSPÓLNIKA W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ