Newsletter

Polish Law Review Nr 1/2018

  • ZMIANY W PRZEPISACH O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM – POSTĘPUJĄCA TELEINFORMATYZACJA
  • ZMIANY W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH KOSZTÓW UZYSKANIA PRZYCHODU DLA TWÓRCÓW
  • NOWE PRZEPISY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU
  • UŁATWIENIA W ZAKRESIE PRZENOSZENIA CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA
  • JAK BEZPIECZNIE ROZWIĄZAĆ STOSUNEK PRACY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
  • NOWE MOŻLIWOŚCI WZRUSZANIA PRAWOMOCNYCH ORZECZEŃ SĄDOWYCH
  • KIEDY MOŻNA ZAWIESIĆ STOSOWANIE PRZEPISÓW PRAWA PRACY LUB STOSOWAĆ MNIEJ KORZYSTNE WARUNKI ZATRUDNIENIA NIŻ WYNIKAJĄCE Z UMOWY O PRACĘ
  • ZATRUDNIENIE W FORMIE TELEPRACY
  • JAK POZBAWIĆ CZŁONKOSTWA WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z O.O.
  • KIEDY MOŻNA ROZWIĄZAĆ Z PRACOWNIKIEM UMOWĘ O PRACĘ BEZ WYPOWIEDZENIA