Newsletter

Polish Law Review Nr 2/2017

  • WSTĘP
  • POJĘCIE DANYCH OSOBOWYCH NA GRUNCIE RODO
  • PRAWA I OBOWIĄZKI PRACODAWCÓW ZWIĄZANE Z RODO
  • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ŚWIETLE RODO
  • PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM WEDŁUG RODO
  • ANALIZA RYZYKA NA GRUNCIE RODO
  • NARUSZENIE PRZEPISÓW ZAWARTYCH W RODO ORAZ ZWIĄZANE Z TYM REPERKUSJE FINANSOWE
  • TRANSFER DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH