Newsletter

Polish Law Review Nr 1/2016

  • FORMA DOKUMENTOWA – NOWA FORMA CZYNNOŚCI PRAWNYCH
  • ODLICZENIE DAROWIZNY W KONTEKŚCIE USTAWY O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH PRZEDSIĘBIORSTWEM ZA NARUSZENIE ZAKAZU ZAWIERANIA POROZUMIEŃ ANTYKONKURENCYJNYCH
  • NOWELIZACJA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH UMÓW O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY – ZASADY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM
  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA WYZNACZA ZNAJOMOŚĆ UMOWY Z PODWYKONAWCĄ
  • PROJEKTOWANIE ZMIANY DO USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
  • OKRESY PRZECHOWYWANIA DOKUMENTÓW FIRMOWYCH
  • ZDANIEM SĄDU NAJWYŻSZEGO MOŻNA DOMNIEMYWAĆ, ŻE KADENCJA CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI Z O.O. TRWA JEDEN ROK