Newsletter

Polish Law Review Nr 1/2019

 • DOKUMENTACJA PRACOWNICZA 2019
 • MONITORING PRACOWNIKÓW – MONITORING WIZYJNY W ZAKŁADZIE PRACY, MONITORING SŁUŻBOWY POCZTY ELEKTRONICZNEJ ORAZ INNE FORMY MONITORINGU PRACOWNIKÓW
 • ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH 2019 DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
 • SKŁADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
 • INTERPRETACJE PODATKOWE I ICH FUNKCJA GWARANCYJNA
 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ POŚREDNIKÓW ZA NARUSZENIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
 • OCHRONA TAJEMNICY PRZEDSIĘBIORSTWA PRZED NIEUPRAWNIONYM DZIAŁANIEM PRACOWNIKÓW
 • USTAWA WDRAŻAJĄCA I PIERWSZA NAŁOŻONA KARA – DWA WAŻNE AKCENTY W ROCZNICĘ WEJŚCIA W ŻYCIE RODO
 • OBOWIĄZEK ZGŁASZANIA SCHEMATÓW PODATKOWYCH
 • LIMITY TRANSAKCJI PODLEGAJĄCYCH DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH
 • WYNAGRODZENIE ZA NADGODZINY