Author Archives: admin

Nowe regulacje dotyczące wydobycia gazu łupkowego

Posted on

Nowe regulacje dotyczące wydobycia gazu łupkowego Nowe regulacje dotyczące wydobycia gazu łupkowego zostały w dniu 23 kwietnia 2014 roku przedłożone sejmowi w rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw („Projekt”). Projekt zawiera regulacje określające zasady poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów, tj. gazu, w tym łupkowego, oraz ropy naftowej. Choć wiele rozwiązań w tej dziedzinie, przyjętych w poprzednich […]


Izabela Bartman

Posted on

Izabela Bartman pracuje w biurze Miller Canfield we Wrocławiu. W 2002 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała w biurze obrotu nieruchomościami, gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu prawa obrotu nieruchomościami. Doświadczenie zawodowe zdobyła również pracując w Kancelarii Prawniczej IN CORPORE we Wrocławiu. Zna język angielski. kontakt: bartman@millercanfield.com


Wojciech Babicki

Posted on

Wojciech Babicki jest współzałożycielem kancelarii w Polsce i jako adwokat współpracuje z firmą Miller Canfield od chwili rozpoczęcia jej działalności w Polsce. Jest partnerem zarządzającym polskich biur kancelarii Miller Canfield. W roku 1981 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie studiował w Katedrze Filologii Angielskiej. Mówi biegle po angielsku. Przed rozpoczęciem […]


dr Andrzej Chełchowski

Posted on

Dr Andrzej Chełchowski jest radcą prawnym i partnerem kancelarii oraz dyrektorem jej warszawskiego biura. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych oraz, równolegle z praktyką radcy prawnego w Miller Canfield, przez 8 lat prowadził, jako nauczyciel akademicki, działalność dydaktyczną i naukową. W 1995 […]


Andrzej Czopski

Posted on

Andrzej Czopski jest radcą prawnym i partnerem kancelarii, od ponad dziesięciu lat pracuje w gdyńskim biurze Miller Canfield. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach dotyczących prawa o cudzoziemcach. Uczestniczył w wielu projektach inwestycji zagranicznych w Polsce. Od […]


dr hab. Konrad B. Marciniuk

Posted on

Dr hab. Konrad Marciniuk jest radcą prawnym i partnerem kancelarii, pracuje w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 1994 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 1995 roku jest wykładowcą prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie obrotu nieruchomościami oraz […]


Richard A. Walawender

Posted on

Richard A. Walawender jest adwokatem amerykańskim i partnerem w firmie Miller Canfield – współzałożycielem kancelarii w Polsce. Posiada biegłą znajomość języka polskiego oraz duże doświadczenie z dziedziny prawa finansowego i bankowego, jak również prawa handlowego i prawa spółek. Obecnie przewodniczy także Grupie Międzynarodowej kancelarii. W roku 1981, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu problematyki Rosji […]


Karolina Figura

Posted on

Karolina Figura jest radcą prawnym, dyrektorem biura Miller Canfield we Wrocławiu. W 2006 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wszechstronne doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Na co dzień doradza polskim i zagranicznym klientom kancelarii w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością, począwszy od założenia spółki, poprzez bieżącą […]


Krzysztof Kałłaur

Posted on

Krzysztof Kałłaur jest adwokatem w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2009 roku kurs prawa angielskiego i europejskiego zorganizowany przez University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Krzysztof Kałłaur specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz zagadnieniach związanych z zagospodarowaniem nieruchomości […]


dr Andrzej Kiedrzyn

Posted on

Dr Andrzej Kiedrzyn jest radcą prawnym w biurze Miller Canfield w Warszawie. W roku 1982 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 1990 uzyskał na tej uczelni tytuł doktora prawa. W latach 1990-1991 pełnił funkcję wicekonsula w Konsulacie RP w Nowym Jorku, a w latach 1991 – 1994 […]


Anna Kowalczyk-Pogorzelska

Posted on

Anna Kowalczyk-Pogorzelska jest radcą prawnym w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 1998 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dodatkowo studia w zakresie prawa angielskiego i europejskiego organizowane przez Uniwersytet w Cambridge. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie handlowym oraz administracyjnym. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo inwestorom zagranicznym jak […]


Wojciech Langowski

Posted on

Wojciech Langowski jest radcą prawnym i partnerem kancelarii, pracuje w biurze Miller Canfield w Warszawie. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie nieruchomości i szeroko pojętym prawie handlowym i cywilnym. Uczestniczył w kilkuset zróżnicowanych projektach związanych z nieruchomościami, w tym w wielu nietypowych lub szczególnie skomplikowanych transakcjach, doradzając klientom ze wszystkich kategorii uczestników rynku nieruchomości. Jego […]


Tomasz Milewski

Posted on

Tomasz Milewski jest radcą prawnym w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 2003 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku akademickim 2001/2002 w ramach stypendium Unii Europejskiej studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Geronie (Universitat de Girona, Hiszpania). Zakres jego specjalizacji obejmuje prawo obrotu nieruchomościami, prawo budowlane, prawo cywilne i […]


Karolina Niemirska-Fido

Posted on

Karolina Niemirska-Fido jest radcą prawnym w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 1998 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 1997 ukończyła francuskie Wyższe Specjalizacyjne Studia (DESS) z zakresu prawa handlowego, w języku francuskim, zorganizowane przez Uniwersytet Poitiers. Specjalizuje się we wszystkich aspektach prawa nieruchomości, a także w prawie handlowym, upadłościowym […]


Magdalena Pilarska

Posted on

Magdalena Pilarska jest adwokatem w biurze Miller Canfield w Gdyni. W roku 2005 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W tym samym roku ukończyła także Europejskie Studia Specjalne na Wydziale Zarządzania Politechniki Gdańskiej, gdzie studiowała zagadnienia dotyczące systemu ekonomicznego i prawnego Unii Europejskiej. Posiada renomowany międzynarodowy certyfikat Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E), […]


Piotr Rusin

Posted on

Piotr Rusin jest radcą prawnym w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 2007 roku z wyróżnieniem ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W tym samym roku został również absolwentem programu studiów w Centrum Prawa Amerykańskiego organizowanym przez Levin College of Law Uniwersytetu Floryda. Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami (ze szczególnym uwzględnieniem aspektu […]


Katarzyna Sasiak

Posted on

Katarzyna Sasiak jest adwokatem w warszawskim biurze Miller Canfield. W roku 2007 ukończyła studia na Wydziale Prawa w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji. W latach 2005/2006 studiowała na Uniwersytecie Nice – Sophia Antipolis w Instytucie Prawa Pokoju i Rozwoju (Institut du Droit de la Paix et du Développement) w Nicei, gdzie uzyskała dyplom w […]


Nowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii

Posted on

Nowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii Nowe możliwości dla rozwoju odnawialnych źródeł energii otworzy, przyjęty w tym tygodniu przez rząd, projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, (dalej: „Ustawa o OZE”). Projekt Ministerstwa Gospodarki, wielokrotnie konsultowany, zmieniany, poprawiany i uzupełniany, został w końcu, w dniu 8 kwietnia 2014 roku przyjęty przez Radę Ministrów. Powyższa ustawa […]