Adwokaci i Radcowie Prawni
Anna Kowalczyk-Pogorzelska
radca prawny

Anna Kowalczyk-Pogorzelska jest radcą prawnym w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 1998 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz dodatkowo studia w zakresie prawa angielskiego i europejskiego organizowane przez Uniwersytet w Cambridge. Specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie handlowym oraz administracyjnym. Jej doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo inwestorom zagranicznym jak i krajowym w procesie nabywania oraz finansowania nabycia nieruchomości, zawierania umów najmu i dzierżawy nieruchomości, jak również zawierania innych umów cywilnoprawnych, w tym również doradztwo na rzecz krajowych i zagranicznych banków, instytucji finansowych oraz deweloperów w zakresie zabezpieczania instrumentów finansowych na różnych etapach inwestycji. Uczestniczyła także w procesie prywatyzacji podmiotów państwowych oraz brała udział w kilku znaczących analizach sytuacji prawnej przedsiębiorców w związku z ich prywatyzacją lub w związku z transakcjami połączeń i przejęć, ze szczególnym uwzględnieniem analizy tytułu prawnego do nieruchomości. Zna biegle język angielski, dobrze-hiszpański.

 

kontakt: kowalczyk@millercanfield.com