Pozostali Prawnicy
Izabela Bartman

Izabela Bartman pracuje w biurze Miller Canfield we Wrocławiu. W 2002 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała w biurze obrotu nieruchomościami, gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu prawa obrotu nieruchomościami. Doświadczenie zawodowe zdobyła również pracując w Kancelarii Prawniczej IN CORPORE we Wrocławiu. Zna język angielski.

kontakt: bartman@millercanfield.com