Adwokaci i Radcowie Prawni
Krzysztof Kałłaur
adwokat

Krzysztof Kałłaur jest adwokatem w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2009 roku kurs prawa angielskiego i europejskiego zorganizowany przez University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Krzysztof Kałłaur specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz zagadnieniach związanych z zagospodarowaniem nieruchomości i realizacją inwestycji budowlanych, w tym w szczególności posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence), przygotowywania i negocjowania umów dotyczących nabywania nieruchomości, doradztwa w zakresie prawnych możliwości zagospodarowania nieruchomości oraz nadzoru nad przebiegiem postępowań administracyjnych dotyczących wydawania decyzji niezbędnych w procesie budowlanym. Ponadto Krzysztof Kałłaur posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa i reprezentacji Klientów na wszelkich etapach postępowań sądowych i sądowo – administracyjnych, w tym w szczególności w zakresie sporów gospodarczych oraz sporów dotyczących obrotu nieruchomościami. Krzysztof Kałłaur doradza także na etapie przedsądowym, w tym również reprezentuje klientów w próbach ugodowych i mediacjach. Krzysztof Kałłaur zna biegle język angielski oraz dobrze język francuski.

kontakt: kallaur@millercanfield.com