Adwokaci i Radcowie Prawni
dr Andrzej Kiedrzyn
radca prawny

Dr Andrzej Kiedrzyn jest radcą prawnym w biurze Miller Canfield w Warszawie. W roku 1982 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a w roku 1990 uzyskał na tej uczelni tytuł doktora prawa. W latach 1990-1991 pełnił funkcję wicekonsula w Konsulacie RP w Nowym Jorku, a w latach 1991 – 1994 roku funkcję I sekretarza (konsula) w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Waszyngtonie. Od 1994 do 1995 r. był kierownikiem tego wydziału. W 1991 r., jako członek delegacji polskiej, uczestniczył w konferencji ONZ na temat rozwiązywania konfliktów międzynarodowych oraz konferencji ONZ poświęconej Organizacji Dna Morskiego. Dr Andrzej Kiedrzyn specjalizuje się w prawie międzynarodowym publicznym i prywatnym, administracyjnym (prawo ochrony środowiska) i cywilnym, prowadzi sprawy sądowe, zajmuje się zagadnieniami prawa przewozowego. Biegle włada językiem angielskim.

kontakt: kiedrzyn@pl.millercanfield.com