Sektory gospodarki

Obok operatorów linii żeglugowych naszymi klientami są armatorzy oraz dostawcy urządzeń okrętowych. Specjalizujemy się w opracowywaniu i opiniowaniu międzynarodowych kontraktów na budowę statków oraz na dostawy ich wyposażenia.

 

Mamy doświadczenie w pracy dla przemysłu stoczniowego, również w zakresie konstrukcji międzynarodowych struktur finansowania budowy statków. Prowadzimy postępowania sądowe w zakresie aresztów statków morskich oraz w sprawach rejestrowych. Opracowujemy opinie z zakresu transportu morskiego, międzynarodowego obrotu towarami.