Newsletter

Polish Law Review Nr 2/ 2014

  • JAK DOCHODZIĆ ZAPŁATY OD ZAGRANICZNEGO KONTRAHENTA? – KILKA SŁÓW O EUROPEJSKIM NAKAZIE ZAPŁATY (ENZ)
  • KORZYSTNE ROZWIĄZANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW: ZMIANY W PRAWIE GOSPODARCZYM
  • NOWA USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA
  • ZMIANY W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM
  • SPOSOBY DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • TRANSAKCJE W GRUPACH POD LUPĄ FISKUSA
  • NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – OBNIŻENIE PROGÓW STOSOWALNOŚCI
  • NOWELIZACJA USTAW O CIT I PIT ELIMINUJE SZEREG MECHANIZMÓW WYKORZYSTYWANYCH W CELU
  • OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ