Newsletter

Polish Law Review Nr 1/2015

  • KIEDY SPÓŁKA MOŻE ODPOWIEDZIEĆ ZA PRZESTĘPSTWO?
  • USPRAWNIENIE PROCESU REJESTRACJI PODMIOTU W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
  • CO WARTO WIEDZIEĆ O UMOWIE SPONSORSKIEJ?
  • UDZIELANIE GWARANCJI NA NOWYCH ZASADACH
  • CO WOLNO, A CZEGO NIE WOLNO PROKURENTOWI?
  • CZY WARTO ZGŁOSIĆ WSPÓLNOTOWY ZNAK TOWAROWY?
  • WAŻNE ZMIANY W PRAWIE OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
  • DOKUMENTY OBCOJĘZYCZNE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO