Pozostali Prawnicy

Izabela Bartman pracuje w biurze Miller Canfield we Wrocławiu. W 2002 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracowała w biurze obrotu nieruchomościami, gdzie zdobywała doświadczenie z zakresu prawa obrotu nieruchomościami. Doświadczenie zawodowe zdobyła również pracując w Kancelarii Prawniczej IN CORPORE we Wrocławiu. Zna język angielski.

kontakt: bartman@millercanfield.com

Wojciech Babicki jest współzałożycielem kancelarii w Polsce i jako adwokat współpracuje z firmą Miller Canfield od chwili rozpoczęcia jej działalności w Polsce. Jest partnerem zarządzającym polskich biur kancelarii Miller Canfield. W roku 1981 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, a następnie studiował w Katedrze Filologii Angielskiej. Mówi biegle po angielsku. Przed rozpoczęciem współpracy z firmą Miller Canfield, Wojciech Babicki prowadził w Gdańsku własną kancelarię adwokacką. W latach 1989-1990 był doradcą prawnym Związku Zawodowego „Solidarność” oraz utworzonego przy nim Funduszu Gospodarczego i Fundacji Gospodarczej. Jest członkiem Pomorskiej Izby Adwokackiej, działa jako arbiter Sądu Polubownego. Jako adwokat zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi odpowiedzialności za produkt, sprawami z zakresu prawa handlowego i podatkowego, oraz prawa konkurencji i prawa pracy. Jest autorem publikacji z zakresu teorii prawa.

kontakt: babicki@millercanfield.com

Dr Andrzej Chełchowski jest radcą prawnym i partnerem kancelarii oraz dyrektorem jej warszawskiego biura. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych oraz, równolegle z praktyką radcy prawnego w Miller Canfield, przez 8 lat prowadził, jako nauczyciel akademicki, działalność dydaktyczną i naukową. W 1995 roku uzyskał uprawnienia radcy prawnego. Andrzej Chełchowski specjalizuje się w zagadnieniach finansowania, obrotu i zagospodarowania nieruchomości, doradza w powyższym zakresie polskim i zagranicznym klientom, w tym firmom deweloperskim, operatorom obiektów komercyjnych w zakresie ich ekspansji terytorialnej, bankom i innym instytucjom finansowym oraz inwestorom. Wielokrotnie rekomendowany jako ekspert w dziedzinie nieruchomości przez Best Lawyers European Legal Experts oraz Legal Experts Europe, Middle East & Africa, autor wielu publikacji w powyższym zakresie. Dr Andrzej Chełchowski zajmuje się ponadto zagadnieniami związanymi z organizacją i restrukturyzacją w sektorze służby zdrowia oraz finansowaniem i realizacją projektów publicznej infrastruktury technicznej. Biegle włada językiem angielskim.

kontakt: chelchowski@millercanfield.com

Andrzej Czopski jest radcą prawnym i partnerem kancelarii, od ponad dziesięciu lat pracuje w gdyńskim biurze Miller Canfield. W 1992 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach dotyczących prawa o cudzoziemcach. Uczestniczył w wielu projektach inwestycji zagranicznych w Polsce. Od 1998 roku Andrzej Czopski współpracuje z Amerykańską Izbą Adwokacką (Sekcja Prawa Pracy i Zatrudnienia) oraz wydawnictwem prawniczym BNA Books. Jest współautorem książki International Labor and Employment Laws, Volume II wydanej w USA. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

kontakt: czopski@millercanfield.com

Dr hab. Konrad Marciniuk jest radcą prawnym i partnerem kancelarii, pracuje w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 1994 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie następnie uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Od 1995 roku jest wykładowcą prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie obrotu nieruchomościami oraz realizacji inwestycji budowlanych. Jego kilkunastoletnie doświadczenie obejmuje doradztwo w zakresie nabywania nieruchomości, jak również przygotowania i realizacji inwestycji (zagadnienia z zakresu planowania przestrzennego, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska), a także ich finansowania i komercjalizacji. W ramach dotychczasowej praktyki brał udział w realizacji kilkuset projektów inwestycyjnych obejmujących projekty o charakterze komercyjnym (centra handlowe, budynki biurowe), obiekty mieszkaniowe, przemysłowe (w tym budowę dużego bloku energetycznego), magazynowo-logistyczne i infrastrukturalne, a także obiekty ochrony zdrowia i sportowo-rekreacyjne. Jego doświadczenie obejmuje również doradztwo prawne w zakresie finansowania inwestycji na rynku nieruchomości oraz doradztwo w zakresie przygotowania i realizacji projektów realizowanych w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Dr hab. Konrad Marciniuk jest wieloletnim współkoordynatorem obsługi prawnej działu inwestycji wiodącego operatora sieci hiper- i supermarketów w Polsce. Doradzał także przy dużych projektach przemysłowych. Jest także ekspertem w dziedzinie harmonizacji polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej. Wielokrotnie rekomendowany jako ekspert w dziedzinie nieruchomości przez European Legal 500. Włada biegle językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym, językiem rosyjskim.

kontakt: marciniuk@millercanfield.com

Richard A. Walawender jest adwokatem amerykańskim i partnerem w firmie Miller Canfield – współzałożycielem kancelarii w Polsce. Posiada biegłą znajomość języka polskiego oraz duże doświadczenie z dziedziny prawa finansowego i bankowego, jak również prawa handlowego i prawa spółek. Obecnie przewodniczy także Grupie Międzynarodowej kancelarii. W roku 1981, w trakcie studiów podyplomowych z zakresu problematyki Rosji i Europy Wschodniej na Uniwersytecie Michigan, Richard Walawender uczestniczył w zajęciach organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Po przemianach systemowych w Polsce w roku 1989, Richard Walawender został doradcą nowego rządu w zakresie opracowania programu emisji obligacji. Richard Walawender jest adwokatem, w roku 1986 ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Michigan, gdzie podjął także studia doktoranckie z zakresu problematyki Europy Wschodniej. Prowadzi wykłady dotyczące polskiego prawa handlowego. Pełnił funkcję dyrektora Kongresu Polonii Amerykańskiej, jest członkiem Międzynarodowej Izby Adwokackiej, Amerykańskiej Izby Adwokackiej oraz Izby Adwokackiej Stanu Michigan, jak również członkiem rad nadzorczych kilku dużych firm w Polsce.

kontakt: walawender@millercanfield.com

Karolina Figura jest radcą prawnym, dyrektorem biura Miller Canfield we Wrocławiu. W 2006 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wszechstronne doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych. Na co dzień doradza polskim i zagranicznym klientom kancelarii w sprawach związanych z prowadzoną przez nich działalnością, począwszy od założenia spółki, poprzez bieżącą obsługę prawną, a w przypadku zakończenia działalności – w przeprowadzeniu procesów likwidacyjnych. Karolina Figura specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych i prawa cywilnego, w tym prawa kontraktów handlowych, prawa pracy, jak również prawa administracyjnego. Reprezentuje także klientów w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i administracyjnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych. Włada biegle językiem angielskim, zna także język niemiecki.

kontakt: figura@millercanfield.com

Olena Shtohryn jest ukraińskim adwokatem, od 2011 roku członkiem Ukraińskiej Rady Adwokackiej, Regionalnej Rady Adwokackiej w Kijowie, doradcą prawnym i mediatorem. Jest założycielką i partnerem zarządzającym kancelarii Dictio z siedzibą w Kijowie. W 2007 roku ukończyła studia prawnicze na Akademii Bankowości Narodowego Banku Ukrainy, a w 2019 roku uzyskała Certyfikat Mediacji w kijowskiej Mohyla Business School.

Olena specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa nieruchomości i prawa budowlanego, jak również w sprawach dotyczących rozstrzygania sporów. Koncentruje się na ugodach przedsądowych (również z zastosowaniem metod alternatywnych) oraz rozstrzyganiu sporów sądowych związanych z nieruchomościami i inwestycjami budowlanymi. Zakres jej praktyki obejmuje due diligence nieruchomości i niezakończonych projektów budowlanych w celu ich dalszego nabycia, renowacji, przebudowy i finalizacji. Olena doradza również w procesie zawierania umów dotyczących nieruchomości, inwestycji i budownictwa, jak również w kwestiach dotyczących stosowania przepisów prawnych  z zakresu planowania przestrzennego, gruntów oraz ich użytkowania. W ostatnim czasie zajmuje się zmianami w prawie nieruchomości oraz prawie budowlanym w trakcie działań wojennych w Ukrainie.

Olena często występuje jako prelegentka ukraińskiej Konfederacji Budowniczych Ukrainy, w której pełni funkcję członka zarządu. Biegle włada językiem ukraińskim, angielskim oraz rosyjskim.

kontakt: shtohryn.om@dictio.com.ua

Serhii Shtohryn jest ukraińskim adwokatem, specjalizuje się w rozstrzyganiu sporów, restrukturyzacji zadłużenia i w postępowaniach upadłościowych. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań egzekucyjnych, audytów kryminalistycznych, przestępstw gospodarczych (sprawy karne typu „white – collar”), restrukturyzacji zadłużenia i postępowań upadłościowych. Jest partnerem w kancelarii Dictio z siedzibą w Kijowie.

Serhii posiada licencję syndyka udzieloną przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy i świadczy pełną obsługę prawną z zakresu restrukturyzacji zadłużenia, upadłości i niewypłacalności. Jego działalność w tym zakresie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Przedprocesowa restrukturyzacja zadłużenia
  • Ochrona praw i interesów wierzycieli upadłościowych, pożyczkodawców pod zastaw i wierzycieli po upadłości
  • Wsparcie prawne dłużników i ich prawnych przedstawicieli w postępowaniu upadłościowym
  • Pełnienie funkcji zarządcy spadku, zarządcy sądowego, likwidatora, zarządcy restrukturyzacji i zarządcy sprzedaży aktywów.

Serhii jest absolwentem ukraińskiej Akademii Adwokackiej, doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Przemysłu Ukrainy, jak również w renomowanych kancelariach prawnych w Ukrainie. Włada biegle językiem ukraińskim, angielskim oraz rosyjskim.

kontakt: shtohryn.sv@dictio.com.ua