Informacje o stronie

Zakres odpowiedzialności

 

Strona internetowa Miller Canfield została przez nas przygotowana wyłącznie w celach informacyjnych. Materiały na niej umieszczone nie stanowią porady prawnej i nie powinny być w ten sposób traktowane. Użytkownicy Internetu i osoby odwiedzające tę stronę nie powinny opierać się na dostępnej tu informacji bez uprzedniego skontaktowania się z profesjonalnym doradcą prawnym. Ponadto prosimy o nienadsyłanie do Kancelarii jakichkolwiek poufnych informacji bez uprzedniego pisemnego porozumienia z Kancelarią co do zakresu świadczonych usług prawniczych. Do czasu zawarcia takiego porozumienia, wszelką nadesłaną korespondencję traktować będziemy jako nieobjętą klauzulą poufności. Również po zawarciu takiego porozumienia należy mieć na uwadze, iż osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do treści przesyłanych pocztą elektroniczną, dlatego informacje poufne winny być nam przekazywane w inny sposób.

 

Prawa autorskie

 

Wszelkie materiały umieszczone na niniejszej stronie internetowej chronione są prawem autorskim. Publikacja, przekazywanie i inne formy dystrybucji bez uprzedniej zgody oraz podania autora są zabronione.