Attorneys
Partnerstwo publiczno-prywatne. Cieszy uwzględnienie postulatów, ale rozczarowuje tempo ich wprowadzenia