Artykuły

Wojciech Langowski: „Ustawa o rewitalizacji – wybrane aspekty”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (184), lipiec 2016

Bartosz Kopik: „Projekt ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (183), czerwiec 2016

Emilia May: „Wybrane zagadnienia praktyczne związane z uzyskaniem zamiennego pozwolenia na budowę”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (182), maj 2016

Krzysztof Kałłaur: „Ustalanie warunków zabudowy w przypadku gruntu leśnego – wybrane zagadnienia”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (181), kwiecień 2016

Marcin Żak: „Solidarna odpowiedzialność inwestora wobec podwykonawcy – najnowsze orzecznictwo”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (180), marzec 2016

Karolina Figura: „Roszczenie o zmianę treści lub sposobu wykonywania służebności”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (179), luty 2016

Piotr Rusin: “The missing link in Polish real estate”  Poland Today, No. 12, January 2016 (Tylko w wersji angielskiej)

Błażej Borowiec: „Procedury poprzedzające przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego. Kontrola właściwego organu”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (178), styczeń 2016

Grzegorz Żebrowski: „Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (177), grudzień 2015

Tomasz Milewski: „Strony w postępowaniu o wydane pozwolenia na budowę” PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (176), listopad 2015

Bartosz Kopik: „Podziały nieruchomości na gruncie ustawy o gospodarce nieruchomościami”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (175), październik 2015

Katarzyna Sasiak: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego przed dniem 1 stycznia 1995 roku”  PMR Construction Insight Poland, Nr 9 (174), wrzesień 2015

Błażej Borowiec: „Postępowanie w przypadku wystąpienia katastrofy budowlanej”  PMR Construction Insight Poland, Nr 8 (173), sierpień 2015

Karolina Figura: ” Wybrane aspekty odpowiedzialności inwestora względem podwykonawcy za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane w świetle orzecznictwa sądowego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 7 (172), lipiec 2015

Grzegorz Żebrowski: „Ustanowienie służebności przesyłu na prawie użytkowania wieczystego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 6 (171), czerwiec 2015

Krzysztof Kałłaur: „Postępowanie naprawcze dotyczące zrealizowanej inwestycji w przypadku wyeliminowania pozwolenia na budowę z obrotu prawnego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 5 (170), maj 2015

Emilia May: „Istotne zagadnienia prawne dotyczące decyzji o warunkach zabudowy”  PMR Construction Insight Poland, Nr 4 (169), kwiecień 2015

Marcin Żak: „Zmiany w ustawie – Prawo budowlane”  PMR Construction Insight Poland, Nr 3 (168), marzec 2015

Błażej Borowiec: „Wykonywanie robót budowlanych a prawo własności osób trzecich”  PMR Construction Insight Poland, Nr 2 (167), luty 2015

Anna Kowalczyk-Pogorzelska: „Zmiany w zakresie ochrony gruntów rolnych w granicach administracyjnych miast”  PMR Construction Insight Poland, Nr 1 (166), styczeń 2015

Bartosz Kopik: „Projekt zmian w Prawie budowlanym”  PMR Construction Insight Poland, Nr 12 (165), grudzień 2014

Karolina Figura: „Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości”  PMR Construction Insight Poland, Nr 11 (164), listopad 2014

Błażej Borowiec: „Utrzymanie i użytkowanie obiektu budowlanego w świetle przepisów Prawa budowlanego”  PMR Construction Insight Poland, Nr 10 (163), październik 2014

Marcin Żak: „Zamówienia publiczne na nowych warunkach”  Polish Construction Review, Nr 9 (162), wrzesień 2014

Bartosz Kopik: „Projekt ustawy o charakterystyce energetycznej budynków” Polish Construction Review, Nr 8 (161), sierpień 2014

Marcin Jakubaszek: “Seek and ye may find. New regulations may speed up the creation of the shale gas industry in Poland” American Investor, summer 2014 (Tylko w wersji angielskiej)

Błażej Borowiec: „Prowadzenie robót budowlanych związanych z utrzymaniem obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków – prawa i obowiązki” Polish Construction Review, Nr 7 (160), lipiec 2014 

Emilia May: „Sposoby zabezpieczenia należytego wykonania umowy o roboty budowlane” Polish Construction Review, Nr 6 (159), czerwiec 2014 

Krzysztof Kałłaur: „Legal due diligence nieruchomości – jak się do tego zabrać?” Facility Manager Nr 3 (68) /2014, czerwiec-lipiec/2014

Michał Staszewski: „Rozgraniczenie nieruchomości”  Polish Construction Review Nr 5 (158), maj 2014

Aleksandra Bolanowska: „Postępowania w przypadku katastrofy budowlanej”  Polish Construction Review, Nr 4 (157), kwiecień 2014

Piotr Rusin: „Gminna ewidencja zabytków – tryb oraz konsekwencje dokonania wpisu”  Polish Construction Review, Nr 3 (156), marzec 2014

Tomasz Milewski: „Wejście na cudzą nieruchomość w związku z prowadzeniem robót budowlanych” Polish Construction Review, Nr 2 (155), luty 2014

Marcin Jakubaszek: „Interpretacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym”  Polish Construction Review, Nr 1 (154), styczeń 2014

Bartosz Kopik: „Zmiana sposobu użytkowania budynku”  Polish Construction Review, Nr 12 (153), grudzień 2013

Marcin Jakubaszek: “A blast from the past”  American Investor, winter 2013 (Tylko w wersji angielskiej)

Krzysztof Kałłaur: „Realizacja inwestycji budowlanych na podstawie etapowego pozwolenia na budowę”  Polish Construction Review, Nr 11 (152), listopad 2013

Aleksandra Bolanowska: „Planowana nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz założenia projektu kodeksu budowlanego” Polish Construction Review, Nr 10 (151), październik 2013

Michał Worotyński: „Budowa urządzeń fotowoltaicznych – wybrane zagadnienia administracyjno-prawne”  Polish Construction Review, Nr 9 (150), wrzesień 2013

Krzysztof Kałłaur: „Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych”  Polish Construction Review, Nr 8 (149), sierpień 2013

Agnieszka Kowalczuk: “ABCs of ADR. An overview of the arbitration process”  American Investor, summer 2013 (Tylko w wersji angielskiej)

Maciej Żółtek “Odpowiedzialność prawna zarządcy z tytułu bezpieczeństwa nieruchomości komercyjnych”  Polish Construction Review, Nr 7 (148), lipiec 2013

Agata Apanel: „Obowiązek udostępniania informacji dotyczącej lokalizacji i budowy linii energetycznej przez firmy energetyczne” Polish Construction Review, Nr 6 (147), czerwiec 2013

Aleksandra Bolanowska: „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego a wartość nieruchomości”  Polish Construction Review, Nr 5 (146), maj 2013

Bartosz Kopik: „Odszkodowanie w przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”  Polish Construction Review, Nr 4 (145), kwiecień 2013

dr Andrzej Chełchowski, Agata Apanel: „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – perspektywy rozwoju”  Medinfo, luty/marzec 2013

Agata Apanel „Zmiany w ochronie zdrowia od 2013 roku”  Medinfo, luty/marzec 2013

Karolina Figura: „Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej a budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego – wybrane zagadnienia”  Polish Construction Review, Nr 2 (143) luty 2013

Bartosz Kopik: „Postępowanie administracyjne w zakresie legalizacji samowoli budowlanej” Polish Construction Review, Nr 1 (142), styczeń 2013