Adwokaci i Radcowie Prawni
Serhii Shtohryn
adwokat

Serhii Shtohryn jest ukraińskim adwokatem, specjalizuje się w rozstrzyganiu sporów, restrukturyzacji zadłużenia i w postępowaniach upadłościowych. Posiada doświadczenie w zakresie postępowań egzekucyjnych, audytów kryminalistycznych, przestępstw gospodarczych (sprawy karne typu „white – collar”), restrukturyzacji zadłużenia i postępowań upadłościowych. Jest partnerem w kancelarii Dictio z siedzibą w Kijowie.

Serhii posiada licencję syndyka udzieloną przez Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy i świadczy pełną obsługę prawną z zakresu restrukturyzacji zadłużenia, upadłości i niewypłacalności. Jego działalność w tym zakresie obejmuje następujące zagadnienia:

  • Przedprocesowa restrukturyzacja zadłużenia
  • Ochrona praw i interesów wierzycieli upadłościowych, pożyczkodawców pod zastaw i wierzycieli po upadłości
  • Wsparcie prawne dłużników i ich prawnych przedstawicieli w postępowaniu upadłościowym
  • Pełnienie funkcji zarządcy spadku, zarządcy sądowego, likwidatora, zarządcy restrukturyzacji i zarządcy sprzedaży aktywów.

Serhii jest absolwentem ukraińskiej Akademii Adwokackiej, doświadczenie zdobywał w Ministerstwie Przemysłu Ukrainy, jak również w renomowanych kancelariach prawnych w Ukrainie. Włada biegle językiem ukraińskim, angielskim oraz rosyjskim.

kontakt: shtohryn.sv@dictio.com.ua