Specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego w zakresie stosowania prawa farmaceutycznego, w tym w szczególności, przygotowujemy opinie dotyczące następujących kwestii, istotnych z punktu widzenia prowadzenia działalności farmaceutycznej w Polsce:

 

praktyka-arrow zagadnienia regulacyjne (pozwolenia na dopuszczanie do obrotu i ich zmiany, kategorie dostępności, wyłączność danych);
praktyka-arrow systemy dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych (kanały dystrybucji, odpowiednie zezwolenia);
praktyka-arrow dystrybucja produktów leczniczych w kontekście regulacji prawa konkurencji;
praktyka-arrow import równoległy;
praktyka-arrow własność intelektualna (umowy licencyjne, znaki towarowe)
praktyka-arrow analiza przepisów regulacji prawa polskiego w odniesieniu do regulacji prawa wspólnotowego;
praktyka-arrow reklama i marketing produktów leczniczych