Newsletter

Polish Law Review Nr 1/ 2014

  • RÓŻNICE W DŁUGOŚCI KADENCJI CZŁONKÓW ZARZĄDU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • ZASKARŻANIE UCHWAŁY PRZEZ BYŁEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  • KILKUKROTNY OKRES PRÓBNY W TYM SAMYM PRZEDSIĘBIORSTWIE  ZAWIERANIE UMÓW Z KONTRAHENTAMI ZA POMOCĄ POCZTY ELEKTRONICZNEJ SPOSOBEM NA USPRAWNIENIE DZIAŁANIA PRZEDSIĘBIORSTWA
  • KOSZTY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI PRACOWNIKÓW
  • BRAK OBOWIĄZKU WYKUPU CAŁOŚCI GRUNTU PRZEZ INWESTORA W INWESTYCJI BUDOWLANEJ
  • LEGALIZACJA SAMOWOLI BUDOWLANEJ
  • STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI POZWOLENIA NA BUDOWĘ WYDANEGO NA PODSTAWIE UNIEWAŻNIONEGO
  • MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO