Pozostali Prawnicy
Paulina Lasota

Paulina Lasota jest prawnikiem w warszawskim biurze Miller Canfield. Uczestniczy w bieżącej obsłudze korporacyjnej spółek, jak również w doradztwie w zakresie prawa pracy oraz prawa nieruchomości. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w renomowanej kancelarii prawnej, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą prawną z zakresu indywidualnego, jak i zbiorowego prawa pracy.

W 2020 roku ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2020 roku jest aplikantem adwokackim przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Włada językiem angielskim.

kontakt: lasota@millercanfield.com