Pozostali Prawnicy
Michał Matak

Michał Matak jest prawnikiem w warszawskim biurze kancelarii. W 2021 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2022 roku rozpoczął aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w departamencie prawnym Urzędu Regulacji Energetyki, zespole prawa cywilnego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich a także w warszawskich kancelariach prawnych.

W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach prawnych związanych z nieruchomościami, postępowaniem administracyjnym i prawem wodnym. Sporządza opinie prawne, projekty umów a także raporty due diligence – analizy stanu prawnego nieruchomości. Michał posiada duże doświadczenie z zakresu uzyskiwania informacji publicznej, informacji środowiskowej oraz zaświadczeń na temat stanu prawnego nieruchomości z wszelkiego rodzaju instytucji i urzędów państwowych, samorządowych i prywatnych.  Jako prawnik zajmujący się nieruchomościami, posiada znaczne doświadczenie i wiedzę z zakresu analizy danych z rejestrów opisujących nieruchomości takich jak księgi wieczyste oraz ewidencja gruntów i budynków. Włada językiem angielskim.

Prywatnie pracę prawnika łączy z zainteresowaniami muzycznymi. Michał gra na akordeonie i ukończył szkołę muzyczną I stopnia w klasie akordeonu. Od wielu lat jest również pasjonatem wyścigów Formuły 1.

kontakt: matak@millercanfield.com