Pozostali Prawnicy
Małgorzata Fituch

Małgorzata Fituch pracuje w biurze Miller Canfield we Wrocławiu. Ukończyła studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz studia LL.M na University of South Wales w Wielkiej Brytanii. Uczęszczała także na zajęcia do Szkoły Prawa Francuskiego organizowane przez Université Paris Dauphine. Doświadczenie zdobywała w kancelariach prawnych w Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. W 2017 roku rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu. Interesuje się prawem cywilnym, prawem własności intelektualnej, ochrony konkurencji, prawem Unii Europejskiej oraz prawem międzynarodowym zarówno prywatnym, jak i publicznym. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz w stopniu komunikatywnym językiem francuskim.

kontakt: fituch@millercanfield.com