Adwokaci i Radcowie Prawni
Magdalena Olkiewicz-Borkowska
adwokat

Magdalena Olkiewicz-Borkowska jest adwokatem w biurze firmy w Gdyni. W 2009 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  prowadzone pod indywidualnym kierownictwem prof. dr hab. Władysława Rozwadowskiego. W trakcie studiów uczestniczyła w Seminarium „American English for Students of Law” zorganizowanym przez YALE University w USA. Była stypendystką Chicago – Kent College of Law, Illinois Technical University w USA, gdzie ukończyła semestr zimowy programu LL.M. in International IP law pod kierownictwem prof. G. B. Dinwoodie. Ukończyła także Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Posiada renomowany międzynarodowy certyfikat Certified Information Privacy Professional/Europe (CIPP/E), potwierdzający wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie wdrożenia i stosowania zasad ochrony prywatności w organizacji. Jest członkiem International Association of Privacy Professionals. Magdalena jest obecnie doktorantką w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (INP PAN) w Warszawie, gdzie koncentruje swoje badania na kwestiach związanych z ochroną danych osobowych oraz praw podstawowych w kontekście UE. Jej praktyka zawodowa obejmuje zagadnienia z obszaru ochrony danych osobowych, w tym w ujęciu międzynarodowym, szeroko pojętego prawa nowych technologii, ePrivacy oraz nieuczciwej konkurencji. Zna biegle język angielski.

kontakt:  olkiewicz@millercanfield.com