Sektory gospodarki

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów z sektora energetycznego, zarówno na rynku energii ze źródeł konwencjonalnych jak i energii odnawialnej. Przeprowadzamy kompleksowe analizy prawne strategii przedsięwzięcia, organizujemy i koordynujemy procesy inwestycyjne. W szczególności pomoc prawna świadczona klientom Kancelarii obejmuje doradztwo i reprezentację w postępowaniach koncesyjnych i pozostałych postępowaniach administracyjnych w toku działalności, w tym przed organami nadzoru i regulacji rynku energetycznego.

 

Ponadto przygotowujemy i negocjujemy umowy z inwestorami i wykonawcami, kluczowymi odbiorcami energii, umowy przyłączeniowe, przesyłowe i dystrybucyjne, opiniujemy i analizujemy także projekty umów i innych dokumentów przedstawionych przez kontrahentów klienta.

 

Doradzamy przedsiębiorcom w zakresie finansowania inwestycji, włączając fundusze UE oraz koordynujemy i monitorujemy przebieg procesu inwestycyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów z zakresu ochrony środowiska, procesu budowlanego i wszelkich wymaganych pozwoleń administracyjnoprawnych oraz należytego zabezpieczenia praw do gruntów.

 

Nasze usługi obejmują także przeprowadzanie analizy prawnej (due dilligence) przejmowanego przedsiębiorstwa lub projektu inwestycyjnego. W ostatnim okresie prawnicy Kancelarii zaangażowani są w szczególności w kompleksową obsługę projektów związanych z budową i obsługą elektrowni wiatrowych, a także z poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego.