Adwokaci i Radcowie Prawni
Wojciech Langowski
radca prawny

Wojciech Langowski jest radcą prawnym w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 1997 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wojciech Langowski specjalizuje się w prawie nieruchomości i szeroko pojętym prawie handlowym. Posiada doświadczenie w doradztwie zagranicznym inwestorom przy nabywaniu nieruchomości, zawieraniu umów najmu i dzierżawy gruntów, budynków i lokali, jak również w dalszych stadiach procesu inwestycyjnego. Uczestniczył w dużych projektach obejmujących badanie stanu prawnego przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem badań tytułu prawnego do nieruchomości. Posiada znajomość zagadnień związanych z bieżącą obsługą prawną dużych firm międzynarodowych, obejmującą też wszelkie rodzaje umów cywilnych zawieranych przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Publikował na temat szczegółowych zagadnień związanych z obrotem wekslowym, obrotem nieruchomościami i prawem handlowym. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego.

 

kontakt: langowski@pl.millercanfield.com