Adwokaci i Radcowie Prawni
Monika Tomczak-Górlikowska
adwokat

Monika Tomczak-Górlikowska jest adwokatem, of counsel w biurze firmy w Gdyni. W roku 1997 ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, studiowała również prawo Wspólnot Europejskich na Uniwersytecie w Lyonie oraz na Wydziale Prawa w College of Europe w Belgii, gdzie uzyskała tytuł Master of European Law (LLM). Specjalizuje się w prawie konkurencji, prawie wspólnotowym, prawie bankowym, prawie farmaceutycznym, prawie własności intelektualnej, jak również w zagadnieniach dotyczących ochrony danych osobowych. W latach 2002-2003 pracowała w Dziale Prawnym Sekretariatu Rady Unii Europejskiej w Brukseli nad Traktatem o Przystąpieniu Polski i innych państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz nad finalizacją prawa wspólnotowego w języku polskim. Zna biegle język angielski, francuski, hiszpański i portugalski.

 

kontakt: tomczak@pl.millercanfield.com