Adwokaci i Radcowie Prawni
Magdalena Olkiewicz-Borkowska
adwokat

Magdalena Olkiewicz-Borkowska jest adwokatem w biurze firmy w Gdyni. W 2009 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego  prowadzone pod kierunkiem prof. dr hab. Władysława Rozwadowskiego. W trakcie studiów uczestniczyła w Seminarium „American English for Students of Law” zorganizowanym przez Yale University w USA. Była stypendystką Chicago – Kent College of Law, Illinois Technical University w USA, gdzie ukończyła semestr zimowy programu LL.M. in International IP law pod kierownictwem prof. G.B. Dinwoodie. Ukończyła także Podyplomowe Studia Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim. Poza specjalizacją z zakresu prawa własności intelektualnej, Magdalena koncentruje swoje zawodowe zainteresowania w obszarze prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem złożonych zagadnień o charakterze transgranicznym, zwłaszcza w kontekście inwestycji zagranicznych oraz międzynarodowego obrotu handlowego.  Zajmuje się także zagadnieniami z zakresu ochrony danych osobowych. Zna biegle język angielski.

kontakt:  olkiewicz@pl.millercanfield.com