Adwokaci i Radcowie Prawni
Krzysztof Kałłaur
adwokat

Krzysztof Kałłaur jest adwokatem w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 2008 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 2009 roku kurs prawa angielskiego i europejskiego zorganizowany przez University of Cambridge we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobywał od 2005 roku, odbywając praktyki w międzynarodowych kancelariach prawniczych. Krzysztof Kałłaur specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz zagadnieniach związanych z zagospodarowaniem nieruchomości i realizacją inwestycji budowlanych, a w szczególności w tematyce planowania przestrzennego oraz prawa budowlanego. W kręgu zainteresowań Krzysztofa Kałłaura znajdują się również zagadnienia procedury cywilnej i administracyjnej, prowadzi także sprawy sądowe. Zna biegle język angielski oraz dobrze język francuski.

 

kontakt: kallaur@pl.millercanfield.com