Pozostali Prawnicy
Julia Resmer

Julia Resmer pracuje w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 2016 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. W 2017 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Zajmuje się przede wszystkim prawem nieruchomości, obejmującym m. in. badanie prawne nieruchomości oraz transakcje, prawem budowlanym, zagadnieniami związanymi z planowaniem przestrzennym oraz prawem spółek. Włada biegle językiem angielskim, zna także język niemiecki oraz francuski.

kontakt: resmer@millercanfield.com