Pozostali Prawnicy
Julia Kulikowska

Julia Kulikowska pracuje w biurze Miller Canfield w Warszawie. W 2016 roku ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Studiowała także w ramach programu Erasmus+ na Uniwersytecie Masaryka w Brnie. W 2017 roku rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W kręgu jej zainteresowań pozostaje postępowanie cywilne i sądowoadministracyjne. Interesuje się także badaniem prawnym nieruchomości i spółek oraz prawem cywilnym. Włada biegle językiem angielskim, zna także język niemiecki oraz francuski.

kontakt: kulikowska@pl.millercanfield.com