Pozostali Prawnicy
Grzegorz Żebrowski

Grzegorz Żebrowski pracuje w biurze Miller Canfield w Gdyni. W 2014 roku ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. W trakcie studiów zdobywał doświadczenie zawodowe w renomowanych trójmiejskich kancelariach. W 2015 roku Grzegorz Żebrowski rozpoczął aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Gdańsku. Interesuje się prawem handlowym, cywilnym oraz prawem wspólnotowym. Biegle włada językiem angielskim.

kontakt: zebrowski@pl.millercanfield.com