Pozostali Prawnicy
Błażej Borowiec

Błażej Borowiec pracuje w biurze Miller Canfield we Wrocławiu. W roku 2012 ukończył studia na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W czasie studiów odbył także roczną praktykę na Uniwersytecie w Lublanie na Słowenii, gdzie brał udział w warsztatach poświęconych prawu międzynarodowemu, a także w zajęciach dotyczących stricte prawa Unii Europejskiej. W roku 2014 Błażej Borowiec rozpoczął aplikację adwokacką prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Wałbrzychu. W kręgu jego zainteresowań pozostają zagadnienia z prawa cywilnego, w tym z pogranicza prawa budowlanego oraz prawa zamówień publicznych. Interesuje się również problematyką strategii procesu w postępowaniu karnym. Błazej Borowiec biegle posługuje się językiem angielskim.

 

kontakt:  borowiec@pl.millercanfield.com