Artykuły / Archiwum

Bartosz Kopik: „Postępowanie administracyjne w zakresie legalizacji samowoli budowlanej” Polish Construction Review, Nr 1 (142), styczeń 2013

Karolina Figura: „Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej a budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w świetle orzecznictwa sądowo-administracyjnego – wybrane zagadnienia”  Polish Construction Review, Nr 2 (143) luty 2013

Agata Apanel „Zmiany w ochronie zdrowia od 2013 roku”  Medinfo, luty/marzec 2013

dr Andrzej Chełchowski, Agata Apanel: „Prywatne ubezpieczenia zdrowotne w Polsce – perspektywy rozwoju”  Medinfo, luty/marzec 2013

Bartosz Kopik: „Odszkodowanie w przypadku zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”  Polish Construction Review, Nr 4 (145), kwiecień 2013

Aleksandra Bolanowska: „Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego a wartość nieruchomości”  Polish Construction Review, Nr 5 (146), maj 2013

Agata Apanel: „Obowiązek udostępniania informacji dotyczącej lokalizacji i budowy linii energetycznej przez firmy energetyczne”  Polish Construction Review, Nr 6 (147), czerwiec 2013

Maciej Żółtek: Odpowiedzialność prawna zarządcy z tytułu bezpieczeństwa nieruchomości komercyjnych”  Polish Construction Review, Nr 7 (148), lipiec 2013

Krzysztof Kałłaur: „Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych”  Polish Construction Review, Nr 8 (149), sierpień 2013

Michał Worotyński: „Budowa urządzeń fotowoltaicznych – wybrane zagadnienia administracyjno-prawne”  Polish Construction Review, Nr 9 (150), wrzesień 2013

Aleksandra Bolanowska: „Planowana nowelizacja ustawy Prawo budowlane oraz założenia projektu kodeksu budowlanego”  Polish Construction Review, Nr 10 (151), październik 2013

Krzysztof Kałłaur: „Realizacja inwestycji budowlanych na podstawie etapowego pozwolenia na budowę”  Polish Construction Review, Nr 11 (152), listopad 2013

Bartosz Kopik: „Zmiana sposobu użytkowania budynku”  Polish Construction Review, Nr 12 (153), grudzień 2013